Guide til opbygning af et solidt fundament

Der er en del forskellige ting, man skal være opmærksom på, når man ønsker at få bygget sig et godt og solidt fundament til den nye bolig, garage eller hvilke byggeprojekter, der end måtte stå for døren. Fundamentens kvalitet er ikke noget, man bør prioritere lavt i byggeprocessen, da fundamentet er udgangspunktet for at have en bolig, der hverken står skævt, får revner i murerne, er blottet for indtrængen af fugt eller lignende, og alle disse kriterier kan blive meget omkostningsfulde, hvorved det kan svare sig at investere i et solidt fundament.

fundament

God afsætning og udgravning skaber et optimalt udgangspunkt

Afsætningen er den proces, hvor alle afmålingerne finder sted – pæle sættes op, og snore trækkes, så man lettere kan få et overblik over, hvor fundamentet skal være, og det er her meget vigtig at være nøjagtig, således det bedste fundament opbygges. Noget af det vigtige her er, at hjørnerne skal være helt vinkelrette, så der skal altså være en vinkel på 90 grader mellem to sidestykker.

Når man så har fået lavet opmålingerne, er man klar til at grave ud, og det kan være fordelagtigt at grave et omrids af fundamentet, mens snorene er spændt ud, så udgravningen bliver så præcis som muligt. Efter dette graves en lille rille med en spade, og denne rilles størrelse er afhængig af projektet, hvilket kan være fordelagtigt at undersøge inden udgravningen.

Uopvarmede bygninger kræver mindre riller end de bygninger, der kræver opvarmning. Det er dog essentielt, at der altid graves minimum 90 centimeter under terrændybde, hvor der er fast grund, hvorved man er sikret mod frost, mens man er sikret fast grund at bygge på. Er der ikke fast grund, bør man lave en forskalling, hvor man støtter den udgravede rille med brædder eller lignende, hvorved det sikres, at jorden ikke skrider.

Fundamentets støbningsproces

Den udgravede rende skal fyldes ud med beton, og her kan man vælge færdigblandet beton eller noget, man selv skal blande, hvilket man bør overveje inden begyndelsen, således man har en god plan for fundamentstøbningen. Efter opfyldningen af cement skal det planes og derefter tørres. Herefter skal der opstilles nogle blokke, som kan fås i forskellige størrelser, hvilke skal afstemmes med krav og behov. Disse skal mures op på betonen, og her er det endnu en gang vigtigt at sørge for nøjagtighed, så muren er lige. Læs mere og få en guide til et godt fundament her.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *